Cần Thợ Nails Lương $3,600-$6,000/Tháng In Maryland

Area: Annapolis, Maryland / Phone: / Zipcode: 21401
Tiệm ACACIA NAILS & SPA (Khu Mỹ Trắng ) Cần gấp thợ nails ! Tiệm giá cao, Típ tiền nhiều, Lương từ: $3,600 => $6,000 / Tháng. bao lương cho thợ giỏi ( $900 => $1600 / tuần ) Licensed (nếu có sẽ ưu tiên). môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện. có chổ ở cho thợ ở xa.
 
Tiệm ở Annapolis Mall, Maryland Call Or Text: (919) 943-1646 | (410) 224-7200 
 
Acacia Nails & Spa in Annapolis Cần Thợ Nails
Cần Gấp Thợ Nails in Annapolis Maryland
Acacia Nails & Spa in Annapolis Cần Thợ Nails
Cần Gấp Thợ Nails in Annapolis Maryland
Acacia Nails & Spa in Annapolis Cần Thợ Nails
Cần Gấp Thợ Nails in Annapolis Maryland
Acacia Nails & Spa in Annapolis Cần Thợ Nails
Cần Gấp Thợ Nails in Annapolis Maryland
 

Acacia Nail Spa
1830 Annapolis Mall
Annapolis, MD 21401
410-224-7200 

Tin liên quan