Bán Cổ Phần Tiệm Nails Lớn Ở Houston, Texas

Area: Fort Worth, Texas / Phone: /
Hè sắp đến rồi, qúy vị tranh thủ chọn cho mình một tiệm nail để làm, hãy làm chủ tiệm nails lớn ở Houston, TX !
Cần Bán cổ phần của tiệm Nails lớn In Blvd #1000 Houston, TX 77059.  Khi mua lại cổ phần sẽ được làm chủ, ăn chia 25% / Income của tiệm, ngoài ra được thêm 4.000 $/ tháng khi làm manager.
 • Tiệm: Milano nail Spa ở 5440 El Dorado Blvd #1000 Houston, TX 77059, tiệm mở được 2 tháng, rộng 2.600 Sqft, tiệm 99% mỹ trắng, tiệm có 8 thợ...
Giá bán $150.000. Mọi chi tiết Lien lac Chi Ha ‭‎+1 (832) 542-1653
 
 
 
 
 
Bán Cổ Phần Tiệm Nails Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần Tiệm Nails Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần Tiệm Nails Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần Tiệm Nails Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần Tiệm Nails Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần Tiệm Nails Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần Tiệm Nails Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần Tiệm Nails Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần Tiệm Nails Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần Tiệm Nails Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần Tiệm Nails Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần Tiệm Nails Lớn Ở Houston, Texas

        Tiệm :  Milano nail Spa ở  5440 El Dorado Blvd #1000 Houston, TX 77059,  tiệm mở được 2 tháng, rộng 2.600 Sqft, tiệm 99% mỹ trắng, tiệm có 8 thợ
 


Giá bán $150k. Mọi chi tiết Lien lac Chi Ha ‭‎+1 (832) 542-1653
Thank You!!!

Tin liên quan