Ban Nha Hang Crawfish Vung Cypress Texas

Area: , / Phone:(832) 628-5858 / Zipcode: 77433
Cần bán nhà hàng khu Cypress ( Barker Cypress) và 290. nhà hàng build khang trang được 2 năm. income ổn định. bán vì lí do partner. giá $288k (giá cả có thể thương lượng)
Liên lạc Tiến : 832-628-5858 Cảm ơn !!

Tin liên quan