Bán Tiệm Nail Vùng Coppell Texas Income Ổn Định Good Location

Area: Coppell, Texas / Phone:(469) 396-6718 /
Cần bán tiệm nail vung Coppell, Texas khu mỹ trắng, khách sang. Tiệm có 16 ghế, 4 bàn, rộng 2200SF. TIền rent + nước = $5200. Income ổn định, good location. Nhanh lấy lại vốn, tiệm đã có lượng khách ổn định. Giá cả thương lượng. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 469-396-6718

Tin liên quan

Bán Tiệm Nail Vùng Coppell Texas Income Ổn Định Good LocationBán Tiệm Nail Vùng Coppell Texas Income Ổn Định Good LocationCần bán tiệm nail vung Coppell, Texas khu mỹ trắng, khách sang. Tiệm có 16 ghế, 4 bàn, rộng 2200SF. TIền rent + nước = $5200. Income ổn định, good location. Nhanh lấy lại vốn, tiệm đã có lượng khách ổn định. Giá cả thương lượng. trên Bình chọn