Cần Thợ Nail In Dallas Texas Bao Lương Bao Chổ Ở

Area: Dallas, Texas / Phone:(915) 630-2286 /
Cần Thợ Nail In Dallas Texas, Bao Lương Bao Chổ Ở ( có sẵn cho ở )
  • Bao lương thợ bột $1,300 and up / tuần
  • Chân tay nước & dip $1,100 & up / tuần. Bảo đảm income all year round. Tiền tip rất cao, free WiFi.
Mọi chi tiết vui lòng liên lạc: Vi # (915) 630-2286
Cảm ơn.

Tin liên quan