Boutique Nail Spa Cần Thợ Nail!!!

Area: Saraland,Alabama / Phone:256-999-0234. / Zipcode: 35768
Cần nhiều thợ nail nam/nữ, vợ chồng càng tốt, có kinh nghiệm làm bột và tay chân nước, biết wax càng tốt. Tiệm khu Mỹ trắng 95%, giá nail cao (pink/white $45, tay chân nước $35 & up), có chỗ ở cho thợ ở xa, lương bảo đảm $800 to $1400/week. Nếu có nhã ý làm lâu dài xin liên lạc:

Tin liên quan