Building Muốn Bán Hoặc Cho Thuê location In Breckenridge Tiểu Bang Texas

Area: Breckenridge, Texas / Phone:(214) 497-5848 /
Bạn đang tìm location ?
Chúng tôi có một building 4 units ở Breckenridge, Texas cách Dallas, Fort Worth khoảng 2 tiếng. Một unit đang cho thuê. Một unit đã từng là tiệm Nail, nay vẫn còn đồ dùng và set up cho tiệm Nail. Cơ hội tốt và thích hợp cho bạn nào muốn làm chủ tiệm móng tay và đầu tư vào bất động sản của  mình.  Hai units còn trống có thể phát triển business hoặc cho thuê. Vui lòng liên lạc 214-497-5848 để biết thêm chi tiết.

Tin liên quan