Cần Bán Tiệm Nail In Florida

Area: Miramar, Florida / Phone:(404) 202-0321 /
Cần bán gấp tiệm nails & day spa. Income tiệm over $30k/m với lượng khách. Over 1800 clients with POS :7 thơ, 9 ghế spa, 3 máy facials, 1 máy diamond dermabrasion, 1 máy perfect touch , NuSkin products value $5000, Skin care products value, $3000 and nhiều supply khác. Giá bán $120K. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc ( call or Text) 404-202-0321, 229-355-0397

Tin liên quan