Cần Bán Tiệm Nail Income Trên $30K/Month Nhanh Lấy Lại Vốn In Florida

Area: Jacksonville, Florida / Phone: /
Cần bán gấp tiệm nails & day spa.
 Income tiệm over $30k/m với lượng khách
Over 1800 clients with POS
7 thơ 
9 ghế spa
3 máy facials
1 máy diamond dermabrasion
1 máy perfect touch 
NuSkin products value $5000
Skin care products value $3000 and nhiều supply khác
Giá bán $120K
Mọi chi tiết vui lòng liên lạc ( call or Text) 404-202-0321, 229-355-0397

Tin liên quan