Cần Gấp Nhiều Thợ Bột Or Chân Tay Nước,Bao Lương 750$/ tuần In Arlington Heights, Illinois

Area: Arlington Heights, Illinois / Phone:(847) 373-7137 / Zipcode: 60004
Cần Gấp Nhiều Thợ  Bột Or Chân Tay Nước, Bao Lương 750$/ tuần In Arlington Heights, IL
 
Tiệm Tip Nails in 1310 B North Rand Road, Arlington Heights, IL 60004, Cần gấp nhiều thợ biết làm bột hoặc CTN, tiệm khu Mỹ trắng, tip cao, bao lương $ 750/ tuần, hơn ăn chia. 
Mọi chi tiết xin gọi or text Tina: 847-373-7137( C) hoặc 847-259-2181 ( W)

Thank you
 
Tip Nails I 1310 B North Rand Road Arlington Heights, IL 60004

Tin liên quan