Cần Gấp nhiều Thợ Nails Lương Cao Khu Khách Sang In Tuscaloosa AL

Area: Tuscaloosa,Alabama / Phone:(205) 737-2647 / Zipcode: 35406
Top Nails in Tuscaloosa Alabama cần gấp thợ nails có kinh nghiệm bột, thợ everything. Bao lương $1200-$1500/tuần. Cần nhiều thợ chân tay nước, chưa có kinh nghiệm sẽ được training. Thợ mới ra trường ok, vợ chồng càng tốt. Tiệm khu mỹ trắng, khách sang, giá nails cao, tip hậu. Ưu tiên cho thợ chăm chỉ, thật thà. Có chỗ ở và được chủ phụ tiền xăng xe hoặc vé phi cơ cho thợ ở tiểu bang xa tới. Thật lòng muốn làm xin liên lạc số phone 205-737-2647 hoặc 205-343-1776.
thank You!
Cần Gấp nhiều Thợ Nails Lương Cao Khu Khách Sang In Tuscaloosa AL
Nhãn
Cần Gấp nhiều Thợ Nails Lương Cao Khu Khách Sang In Tuscaloosa AL
Nhãn
Cần Gấp nhiều Thợ Nails Lương Cao Khu Khách Sang In Tuscaloosa AL
Nhãn
Cần Gấp nhiều Thợ Nails Lương Cao Khu Khách Sang In Tuscaloosa AL
Nhãn
Cần Gấp nhiều Thợ Nails Lương Cao Khu Khách Sang In Tuscaloosa AL
Nhãn
 
Top Nails
4851 Rice Mine Rd NE 
Tuscaloosa Alabama

Tin liên quan