Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Vùng San Antonio Texas.

Area: San Antonio, Texas / Phone:(210) 306-8432 / Zipcode: 78154
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Vùng San Antonio Texas.
Tiệm Nails ở San Antonio, TX cần nhiều thợ Bột, Tay chân nước,  biết làm everything càng tốt.
*** Bao lương hoặc ăn chia tùy ý thợ.
***Tay nghề còn yếu sẽ được trainning thêm.
*** Không trừ supply.
Tiệm trong khu shopping center...Good location. Giá nails cao, tip hậu .
Chỗ làm thoải mái, vui vẻ.
Anh chị thật lòng xin liên lạc :
Cell : (210) 306-8432.
W : (210) 659-9060
Chưa kịp nghe phone xin để lại tin nhắn .
Thank you !
 
 
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Vùng Selma Texas.
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Vùng Selma Texas.

Tin liên quan