Cần Gấp Rất Nhiều Thợ Nữ Biết Làm Đủ Thứ

Area: Jacksonville, Illinois / Phone:(217) 243-4488 / Zipcode: 62650
Alan Nail Spa Cần Gấp rất nhiều thợ nữ biết làm đủ thứ. Làm khu Mỹ trắng, bao lương,$4500-$5000 mot thang! Cần nhiều thợ làm chân tay nước và no chip manicure. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng.. Có chỗ cho thợ ở xa...

Tin liên quan