Cần Gấp Thợ Bột Bao Lương Mùa Hè $6000 Mùa Đông $4000

Area: Conway, South Carolina / Phone: /

Cần Nhiều thợ Nails


Tiệm cần nhiều thợ nails chuyên làm móng bột, bao lương mùa hè $ 6000, mùa đông $ 4000, hơn ăn chia. Tiệm có chỗ ở đàng hoàng, chỗ làm thoải mái. Anh chị em đồng nghiệp có nhu cầu cần việc làm ổn định xin vui lòng liên lạc: Ms Châu: 843-246-3544 Cell hoặc 843-365-4399 W.
2709 Church St. Suite D
Conway, SC 29526
Cần Thợ nails gấp gấp In  Conway, SC 29526
cần nhiều thợ nails chuyên là móng bột
Cần Thợ nails gấp gấp In  Conway, SC 29526
cần nhiều thợ nails chuyên là móng bột
Cần Thợ nails gấp gấp In  Conway, SC 29526
cần nhiều thợ nails chuyên là móng bột
Cần Thợ nails gấp gấp In  Conway, SC 29526
cần nhiều thợ nails chuyên là móng bột
Cần Thợ nails gấp gấp In  Conway, SC 29526
cần nhiều thợ nails chuyên là móng bột
Cần Thợ nails gấp gấp In  Conway, SC 29526
cần nhiều thợ nails chuyên là móng bột
cần nhiều thợ nails chuyên là móng bột
cần nhiều thợ nails chuyên là móng bột
cần nhiều thợ nails chuyên là móng bột
Thank you!

Tin liên quan