Cần Gấp Thợ Nail Biết Làm Bột Và Tay Chân Nước

Area: Mount Pleasant, Pennsylvania / Phone:724-875-3646 / Zipcode:  15666
Cần gấp thợ nail biết làm bột và tay chân nước. Ăn chia 6/4. Tiệm nằm trong plaza lớn, khu mỹ trắng, lương cao, tip cao. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin vui lòng liên lạc Jenny: Số phone: 724-875-3646

Tin liên quan