Cần Gấp Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Vùng Easton Maryland

Area: Easton, Maryland / Phone:410-858-5943 / Zipcode: 21601
Cần gấp thợ nail có kinh nghiệm làm bột và thợ chân tay nước vùng Easton Maryland. Tiệm đông khách 100% mỹ trắng, típ rất cao. Bao lương $1000/tuần. Có chỗ ở nếu cần. Liên lạc: Work: 410-822-6340 Cell: 410-858-5943

Tin liên quan