Cần Gấp Thợ Nail Vùng Garland Texas

Area: Garland, Texas / Phone:(469) 386-5151 /
Cần Gấp Thợ Nail Vùng Garland Texas
Tiệm nail rất đông khách cần thợ biết làm chân tay nước, bột, everything. Thợ làm full time – part time đều được. Chỗ làm vui vẻ, không tranh giành.
Tiệm ở Garland tiểu bang Texas trong shopping center, khách dễ thương. Tip cao.
Để biết thêm chi tiết xin liên lạc Hồng call or text (469) 386-5151.
Glow Nail Spa | 3443 W Campbell Rd #600, Garland, TX 75044

Tin liên quan