Cần Gấp Thợ Nails Bao Lương Thợ Có Kinh Nghiệm Từ $4000-$6000/Mo

Area: Myrtle Beach, South Carolina / Phone: / Zipcode: 29577
Cần thợ nails có kinh nghiệm, làm SNS, gel, chân tay nước, bột càng tốt, thợ có bằng SC càng tốt. Thợ có kinh nghiệm bao lương từ $4000- 6000/ tháng. Tiệm khu Mỹ trắng, giá cao, tip hậu. Làm việc không khí vui vẻ, hòa đồng. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Gọi đi làm liền, mọi chi tiết liên lạc: 843-424-4474 hoặc phone tiệm 843-712-1293. Thank you!
 
Cần Gấp Thợ Nails Bao Lương Thợ Có Kinh Nghiệm Từ $4000-$6000/Mo
 
 
 
Famous Nails
1774 Pine Island Rd
Myrtle Beach, SC - 29577

Tin liên quan