Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Albertville MN

Area: Albertville, Minnesota / Phone:(612) 251-7728 / Zipcode: 55301
Impress Nails & Spa cần gấp thợ nails làm bột, chân tay nước, gel, dipping. Thợ biết làm everything càng tốt. Bao lương $800/tuần anh up. Tiệm khu mỹ trắng, giá nails cao, tip hậu. chỗ làm vui vẻ và hòa đồng. Gọi đi làm liền. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 612-251-7728 or 763-315-0031. 
Thank you!
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Albertville MN
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Albertville MN
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Albertville MN
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Albertville MN
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Albertville MN
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Albertville MN
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Albertville MN
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Albertville MN
 
 
 
Impress Nails & Spa
6597 Laketowne Pl 
Albertville MN
 

Tin liên quan

Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Albertville MNCần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Albertville MNcần gấp thợ nails làm bột, chân tay nước, gel, dipping. Thợ biết làm everything càng tốt. Bao lương $800/tuần anh up. Tiệm khu mỹ trắng, giá nails cao, tip hậu. trên Bình chọn