Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Culpeper VA

Area: Culpeper, Virginia / Phone:(678) 643-8852 / Zipcode: 22701
Tiệm ở Culpeper VA cần thợ nails biết làm đủ thứ, làm bột, chân tay nước, waxing...  Bao lương $800-$1200/tuần. Ưu tiên thợ nữ. Cần thợ làm lâu dài, yêu nghề, tận tâm, biết build khách. Tiệm khu mỹ trắng 90%, khách sang, giá nails cao, tip hậu. Có chỗ cho thợ ở xa. Tiệm vui vẻ không khí gia đình. Gọi đi làm liền. Mọi chi tiết xin liên lạc  A. Chương 678-643-8852 hoặc 540-827-1112.
Thank you
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Culpeper VA
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Culpeper VA
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Culpeper VA
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Culpeper VA
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Culpeper VA
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Culpeper VA
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Culpeper VA
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Culpeper VA
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Culpeper VA
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Culpeper VA
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Culpeper VA
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Culpeper VA
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Culpeper VA
Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Culpeper VA
 
 
Nifty Nails
15151 Montanus Dr
Culpeper, Virginia

Tin liên quan

Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Culpeper VACần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Culpeper VAcần thợ nails biết làm đủ thứ, làm bột, chân tay nước, waxing...  Bao lương $800-$1200/tuần. Ưu tiên thợ nữ. Cần thợ làm lâu dài, yêu nghề, tận tâm, biết build khách trên Bình chọn