Cần Gấp Thợ Nails Bột & Thợ Everything Income Ổn Định In Oxnard California

Area: Oxnard , California / Phone:(765) 237-8172 / Zipcode: 93036
Cần gấp thợ nail biết làm bột chân tay nước và thợ verything. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm rất đông khách trong shopping center lơn, tip cao. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ hòa đồng như gia đình. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 765-237-8172, 805-988-3023

 

Tin liên quan

Cần Gấp Thợ Nails Bột & Thợ Everything Income Ổn Định In Oxnard CaliforniaCần Gấp Thợ Nails Bột & Thợ Everything Income Ổn Định In Oxnard CaliforniaCần gấp thợ nail biết làm bột chân tay nước và thợ verything. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm rất đông khách trong shopping center lơn, tip cao. Có chỗ ở cho thợ ở xa. trên Bình chọn