Cần Gấp Thợ Nails Bột & Chân Tay Nước In Advance NC

Area: Winston Salem, North Carolina / Phone:(502) 407-8137 / Zipcode: 27006
Cần gấp thợ nails bột và chân tay nước. Bao lương $800-$1000/tuần, trên ăn chia tùy theo khả năng.  Tiệm khu mỹ trắng, giá nails cao, tip cao. Income trên $1000/ tuần. Chỗ làm vui vẻ và hòa đồng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Tiệm: 336-998-1150 or Cell: 502-407-8137
Thank you!
Cần Gấp Thợ Nails Bột & Chân Tay Nước In Advance NC
Cần Gấp Thợ Nails Bột & Chân Tay Nước In Advance NC
Cần Gấp Thợ Nails Bột & Chân Tay Nước In Advance NC
Cần Gấp Thợ Nails Bột & Chân Tay Nước In Advance NC
 
Revive Nail Bar
244 Nc Highway 801 N
Advance, North Carolina
 


 

Tin liên quan