Cần Gấp thợ Nails Bột & Chân Tay Nước In Conroe Texas

Area: Conroe, Texas / Phone:(919) 381-7499 / Zipcode: 77304
Tiệm Tender Touch III Pedi- Spa & Nails đang cần gấp thợ nails in Conroe TX. Tiệm khu mỹ trắng, giá nails cao, tip hậu. Bao lương thợ bột $1000/tuan/6ngay, hơn ăn chia. thợ tay chân nước bao $800/tuan/6ngay, hơn ăn chia 6/4.  Không khí chỗ làm vui vẻ và hòa đồng. Thật lòng muốn làm xin liên lạc cell 919-381-0411 hoặc 919-381-7499
Thank you! 
Cần Gấp thợ Nails Bột & Chân Tay Nước In Conroe Texas
Cần Gấp thợ Nails Bột & Chân Tay Nước In Conroe Texas
Cần Gấp thợ Nails Bột & Chân Tay Nước In Conroe Texas
Cần Gấp thợ Nails Bột & Chân Tay Nước In Conroe Texas
Cần Gấp thợ Nails Bột & Chân Tay Nước In Conroe Texas
Cần Gấp thợ Nails Bột & Chân Tay Nước In Conroe Texas
 
 
 
Tender Touch III Pedi- Spa & Nails
3915 W Davis St 
Conroe, Texas 77304

Tin liên quan