Cần Gấp Thợ Nails Bột & Chân Tay Nước Khu Mỹ Trắng Khách Sang In Arlington VA

Area: Arlington, Virginia / Phone:(703) 304-9933 / Zipcode: 22202
Modern Nail in Arlington VA đang cần gấp thợ nails bột và chân tay nước. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm khu mỹ trắng, khách sang, giá nails cao, tip hậu. Chỗ làm vui vẻ và hòa đồng. Mọi chi tiết xin liên lạc Lynn 703-304-9933.
Thank you!
 
 
Modern Nail
1100 S Hayes Street Arlington 
Arlington Virginia

Tin liên quan