Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Illinois

Area: Downers Grove, Illinois / Phone: / Zipcode: 60515

Cần thợ nails vùng Downers Grove and Chicago IL. Cần gấp thợ biết bột, chân tay nước, wax, biết làm đủ thứ càng tốt. Tiệm đẹp, sang trọng, sạch sẽ, giá cao. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo tay nghề. Mọi chi tiết xin liên lạc: 773-517-5902 ( Mrs Cindy) or 630-663-1585 (w) or 773-889-6576 (w). Thank you!

Cần Gấp Thợ Nails Biết Bột, Chân Tay Nước Làm Vùng Illinois
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Illinois
Cần Gấp Thợ Nails Biết Bột, Chân Tay Nước Làm Vùng Illinois
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Illinois
Cần Gấp Thợ Nails Biết Bột, Chân Tay Nước Làm Vùng Illinois
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Illinois
Cần Gấp Thợ Nails Biết Bột, Chân Tay Nước Làm Vùng Illinois
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Illinois

 

Tin liên quan