Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Springfield VA

Area: Springfield, Virginia / Phone:(703) 989-7349 / Zipcode: 22150

Tiệm Nails & Spa In Springfield VA nằm trong khu Shopping Center lớn ở Thị Tứ, good location. Cần thợ nails biết làm mọi thứ: massage, facial,  gel color, chân tay nước... Ưu tiên thợ bột. Bao lương $900- $1000/ week, thợ ở xa có nhiều phòng cho thuê ở gần tiệm. Tiệm rộng đẹp, không gian làm việc thoáng mát, hòa nhã, khách sang, tip cao. Mọi chi tiết xin liên lạc: 703-989-7349 (Mrs Tâm) or 703-609-7025 (Helen). Thank you!
 

Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Springfield VA
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Springfield VA
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Springfield VA
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Springfield VA
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Springfield VA
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Springfield VA
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Springfield VA
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Springfield VA
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Springfield VA
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Springfield VA
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Springfield VA
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Springfield VA
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Springfield VA
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Springfield VA
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Springfield VA
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ In Springfield VA
Tiệm Nails and Spa
6322 Springfield Plz
Springfield, VA 22150

Tin liên quan