Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Bột, Chân Tay Nước In Houston TX

Area: Houston, Texas / Phone:(832) 513-0300 / Zipcode: 77077

Cần gấp thợ nails có kinh nghiệm làm bột và tay chân nước ở Bellaire Houston. Bao lương thợ tay chân nước $700/ tuần, thợ bột $900/ tuần. Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng, rất đông khách, tip cao, cách Hong Kong 4, 15 phút lái xe. Chỗ làm việc không khí gia đình, chủ vui vẻ, hòa nhã.Thợ gọi đi làm ngay: 832-513-0300 (Mrs Tuyết). Thank you!

Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Bột, Chân Tay Nước In Houston TX
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Bột, Chân Tay Nước In Houston TX
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Bột, Chân Tay Nước In Houston TX
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Bột, Chân Tay Nước In Houston TX
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Bột, Chân Tay Nước In Houston TX
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Bột, Chân Tay Nước In Houston TX
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Bột, Chân Tay Nước In Houston TX
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Bột, Chân Tay Nước In Houston TX
 
Pink Nail Lounge & Boutique
1460 Eldridge Parkway
Houston, Texas 77077


 

Tin liên quan