Cần Gấp Thợ Nails Giỏi Có Bằng South Carolina Bao Lương $5000/tháng

Area: Columbia, South Carolina / Phone:(803) 404-1644 /
Cần gấp thợ nails nam/nữ, có kinh nghiệm làm chân tay nước, dipping và gel manicure, ( không cần làm bột ) .Bao lương $5000/tháng , hơn ăn chia 6/4. Tiệm khu Mỹ trắng 95%,  giá nail cao nhất vùng ,tip cao up to $1500/thang. Yêu cầu thợ phải có bằng SOUTH CAROLINA. không khí chỗ làm vui vẻ và hòa đồng. Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc PETER​: 803-404-1644 Không bằng xin miễn gọi
Thank you!
Cần Gấp Thợ Nails Giỏi Có Bằng South Carolina Bao Lương $5000/tháng
Cần Gấp Thợ Nails Giỏi Có Bằng South Carolina Bao Lương $5000/tháng
Cần Gấp Thợ Nails Giỏi Có Bằng South Carolina Bao Lương $5000/tháng
Cần Gấp Thợ Nails Giỏi Có Bằng South Carolina Bao Lương $5000/tháng
Cần Gấp Thợ Nails Giỏi Có Bằng South Carolina Bao Lương $5000/tháng
Cần Gấp Thợ Nails Giỏi Có Bằng South Carolina Bao Lương $5000/tháng
Cần Gấp Thợ Nails Giỏi Có Bằng South Carolina Bao Lương $5000/tháng
Cần Gấp Thợ Nails Giỏi Có Bằng South Carolina Bao Lương $5000/tháng
 
 
 
 
Posh Nail Spa
4400 Fort Jackson Blvd Suite 500
Columbia, South Carolina

Tin liên quan