Cần Gấp Thợ Nails Làm Bột SNS, Gel Full Time Hoặc Part Time

Area: Winston Salem, North Carolina / Phone:(336) 491-8618 / Zipcode: 27104
Cần gấp thợ nails biết làm bột SNS, gel ( full time or part time ). Tiệm ở Winston Salem, North Carolina, khu mỹ trắng, khách sang, giá nails cao, tip hậu. Bao lương $850/6 ngày, trên ăn chia. Chỗ làm vui vẻ và thoải mái. Thật lòng quan tâm xin liên lạc: 336-491-8618 hoặc 336-659-2124.
Thank you!
 
 
Winston Salem, North Carolina

Tin liên quan