Cần Gấp Thợ Nails Tại Bakersfield, CA 

Area: Bakersfield, California / Phone:(714) 280-5111 / Zipcode: 93304
Vùng Bakersfiled, CA !!!!
Cần thợ nữ nam làm bột, tay chân nước, Waxing.
Làm việc có tâm, ko giành giựt,  team Trẻ, Chủ Trẻ, chia Turn công bằng.
Good income, Tips $350 up/ 1week
Call:(714)280-5111(Tâm)

Tin liên quan