Cần Gấp Thợ Nails Ưu Tiên Thợ Bột Chân Tay Nước Làm Khu Khách Sang Tip Cao In Leesburg VA

Area: Leesburg, Virginia / Phone:(703) 624-3576 / Zipcode: 20175

Cần Gấp Thợ Nails In Leesburg VA


 
Tiệm Precious Nail Spa vùng Leesburg, VA cần gấp thợ nails. Ưu tiên thợ bột, chân tay nước, nếu cần bao lương tùy theo khả năng trên thì ăn chia. Tiệm ở khu Mỹ trắng, khách sang, tip cao. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc số phone: 703-624-3576 hoặc 703-779-1777 (w). Thank you!
 
PRECIOUS NAIL & SPA
830 S King St
Leesburg, VA 20175

Tin liên quan