Cần Người Giữ Trẻ ( Bé Gái 14 Tháng Tuổi ) Tại Nhà

Area: , Texas / Phone:(858) 205-8258 / Zipcode: 75773

Cần 1 cô đến nhà giúp giữ bé gái 14 tháng tuổi và chút xíu việc nhà. Lương $1200 hoặc thoả thuận, bao ăn ở. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc  Hanh 8582058258

Tin liên quan