Cần Người Giữ Trẻ Có Phòng Riêng Lương Cao In Gainesville, Florida!

Area: Gainesville, Florida / Phone:(678) 575-1001 /
Cần người giữ trẻ tại nhà Gainesville, Florida. Giữ 2 bé trai 2 tuổi va 3 tuổi rưỡi. Có phòng riêng. Sẽ đối xử như Mẹ trong nhà. Mọi chi tiết xin liên lạc Bình 678-575-1001 hoặc Lý 678-575-1878. Mua vé máy bay nếu ở xa.

Tin liên quan