Cần Người Giữ Trẻ Tại Jonesboro, AR Bao Ăn Ở !

Area: Jonesboro, Arkansas / Phone: /
Cần Người Giữ trẻ! cần 1 cô khoảng 50 tuổi trở lên, yêu thương trẻ có kinh nghiệm, chịu khó & sạch sẽ, Giữ một bé trai 2 tháng tuổi. Lương $1600/tháng. Ở nhà chủ, bao ăn ở, không cần làm việc nhà. Liên lạc anh Dạt 832.526.2395

Tin liên quan