Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm InCome $1000-$1500 In Virginia

Area: Woodbridge, Virginia / Phone:(703) 627-3831 /
Tiệm Day spa lớn ở Woodbridge, Virginis nằm trong Minnieville shopping center. Cần nhiều thợ nails có kinh nghiệm làm chân tay nước, làm bột, dipping powder, biết làm facial, massage càng tốt. Tiệm rất đông khách, phần lớn là khach mỹ Trắng, tip rất cao. Imcome khoản $1,000-$1,500/ tuần tùy theo khả năng. Thật lòng xin liên lạc: 703-627-3831 or 703-490-8838

Tin liên quan