Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Lương Từ $5k

Area: Florence, South Carolina / Phone:(843) 617-2960 / Zipcode: 29500

Cần Thợ Nails Giỏi


 

Tiệm nail lớn sang trọng ở Florence, South Carolina. đang cần thợ nails tay nghề giỏi, khách Mỹ trắng, giá cao, tip hậu. Lương tháng từ $5,000 trở lên. Có chỗ ở cho thợ ở xa đến! Mọi chi tiết xin liên lạc. Quân:  C 843-617-2960 / W 843-661-6044

Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Lương Từ $5k
Caption
Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Lương Từ $5k
Caption
Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Lương Từ $5kCần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Lương Từ $5kPK Signature Nails & Spa
Address: 960 Pamplico Hwy. Suite C
FLORENCE, SC, 29500

Tin liên quan