Cần Nhiều Thợ Nails Gấp In Westminster. CA

Area: Westminster, California / Phone:(678) 971-7597 / Zipcode: 92683
Cần Nhiều Thợ Nails in CA Tiệm nails rất đông khách vùng westminster CA. Đang cần rất nhiều thợ nails. Lương từ $5000 trở lên tùy theo khả năng. Tiệm khu Mỹ trắng. Tip hậu. Có chổ ở cho thợ ở xa. Chủ vui vẻ hòa đồng. mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc:(678) 818-3434
Thank You !

Tin liên quan