Cần Nhiều Thợ Nails In Indianapolis IN.

Area: Indianapolis, Indiana / Phone:(317) 324-1081 /
Cần Nhiều Thợ Nails In Indianapolis IN.
Tiệm Zen Nail Lounge Cần Tuyển nhiều thợ nail ở khu Broad Ripple, Indianapolis. Nam, Nữ làm việc Part time hoặc Full time đều được.  
***Bao lương cho thợ ( thỏa thuận )
***Nếu tay nghề còn yếu sẽ được training thêm.
***Thời gian làm việc có thể flexible, giờ giấc có thể tự chọn.
***Bonus mỗi năm 
Tiệm ở gần shopping center
Chỗ làm thoải mái, vui vẻ, hòa đồng, chia turn công bằng, mọi người vào làm việc sẽ hiểu thêm môi trường và income.
Anh chị muốn làm việc thật lòng xin liên lạc : 
(317) 324-1081 or (317) 280-7183 and ( 317) 696 - 6260 ( chị Hương - Andrea ).
Chưa kịp nghe phone xin để lại tin nhắn .
Xin cảm ơn!

Zen Nail Lounge Urgent hiring nail technician at Broad Ripple, Indianapolis. Men and Women can work Part-time or Full-time.
***Workers salary (Negotiable)
***If skills are still weak, more training will be provided.
***Working time can be flexible, hours can be self-selected.
***Annual bonus
Stores near shopping malls
The workplace is comfortable, happy, sociable, with fair division of work, people will understand better about the environment and income.
If you really want to work, please contact:
(317) 324-1081 or (317) 280-7183 and (317) 696 - 6260 (Ms. Huong - Andrea).
Don't answer the phone, please leave a message.
Thank you!
 
Cần Nhiều Thợ Nails In Indianapolis IN.
Cần Nhiều Thợ Nails In Indianapolis IN.

Tin liên quan