Cần Nhiều Thợ Nails In Jacksonville Florida

Area: Jacksonville, Florida / Phone:(904) 272-5552 /
Cần nhiều thợ nails location in Jacksonville tiểu bang Florida, 40 min from the beach. Làm ở tiệm Flemy Island New và Middleburg. Lương $800-$1200/ tuần. Tip over $150 weekly. Không khí làm việc như gia đình, chủ hòa đồng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 904-272-5552, 404-202-0321

Tin liên quan