Cần Nhiều Thợ Nails In Owens Cross Roads AL

Area: Owens Cross Roads,Alabama / Phone:(256) 924-6402 / Zipcode: 35763
Tiệm hoạt động lâu năm, cần nhiều thợ nails. Bao lương income& tip cao. Tiệm ở Cross Roads, Alabama cần thợ Full time or part time, biết làm tay chân nước, bột, pink & white. Bao lương $800-$1,100/ tuần trên ăn chia. Tiệm ở khu 100% Mỹ trắng, khách sang. Income cao, tip cao, tip $250 - $400/tuần. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc:  256-656-6901 hoặc 256-924-6402 (Chị Anh).

Tin liên quan