Cần Nhiều Thợ Nails Nam Or Nữ Biết Làm Bột Có Kinh Nghiệm Income cao In Chandler, Arizona

Area: Chandler, Arizona / Phone: / Zipcode: 85224
Cần Nhiều Thợ Nails Nam Or Nữ Biết Làm Bột Có Kinh Nghiệm Income cao In Chandler, Arizona
 
Tiệm AZ Nail Salon 1964 n alma school rd#9 Chandler AZ 85224 cần nhiều thợ Nails Nam or nữ biết làm bột có kinh nghiệm, biết làm đủ thứ càng tốt . Tiệm có nhiều khách SNS, dipping, powder, bột 2 màu, tiệm có lượng khách đông và ổn định, income cao từ $900- $1600/ tuần. Chỗ làm vui vẻ, không khí gia đình không tranh dành khách. Anh chị em đồng nghiệp có nhu cầu xin gọi or text : 480-842-2897. 
Thank you !
 
Cần Nhiều Thợ Nails Nam Or Nữ Biết Làm Bột Có Kinh Nghiệm In Chandler, Arizona
 
Cần Nhiều Thợ Nails Nam Or Nữ Biết Làm Bột Có Kinh Nghiệm In Chandler, Arizona
Cần Nhiều Thợ Nails Nam Or Nữ Biết Làm Bột Có Kinh Nghiệm In Chandler, Arizona
 
Cần Nhiều Thợ Nails Nam Or Nữ Biết Làm Bột Có Kinh Nghiệm In Chandler, Arizona


 
AZ Nail Salon I 1964 n alma school rd#9 Chandler AZ 85224

Tin liên quan