Cần Nhiều Thợ Nails Vùng Hoover, AL

Area: Hoover,Alabama / Phone:(205) 988-5688 / Zipcode: 35244
Cần Nhiều Thợ Nails Vùng Hoover, AL. Tiệm Smarter nail spa in Publix shopping center, cần thợ nails nữ biết làm chân tay nước hoặc biết làm đủ thứ càng tốt, bao lương hoặc ăn chia tùy khả năng tay nghề của thợ. Tiệm 95% khách mỹ trắng, khách sang - lịch sự - hiền và dễ tính, income cao, típ hậu, giá nails cao.​ Tiệm mở cửa 9:30 am - 6:30 pm, Chủ trẻ dễ tính và công bằng... Chủ rất cần thợ yêu nghề, có tâm với nghề và làm việc lâu dài. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: Call or text Tony (205) 602-8398

Tin liên quan