Cần Nhiều Thợ Nails Vùng Wilmington, NC.

Area: Wilmington, North Carolina / Phone:(910) 616-1893 / Zipcode: 28403

Tiệm Khu Trắng Tip Cao Ở Wilmington, NC. Cần Nhiều Thợ Nails.Cần nhiều thợ nails, tiệm khu Mỹ trắng tip cao. Lương bảo đảm quanh năm. Thợ chân tay nước shellac $1000, thợ làm được hết $1,200/6 ngày tuần. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Mọi chi tiết liên lạc: (cell) 910-616-1893 or (tiệm) 910-679-8536. Thank you!
 
Lv Nail Spa
7205 Wrightsville Ave.#107
Wilmington, NC - 28403

Tin liên quan