Cần Rất Nhiều Thợ Kinh Nghiệm Có Bằng

Area: Birmingham,Alabama / Phone:(205) 991-2737 / Zipcode: 35242
Tiệm Sang Lại Trên Con Đường Lô US 280 Highway, Gần Summit Mall Tại Birmingham AL. Bên Cạnh Thành Phố Mountain Brook . Tiệm Sang Đẹp, Khu Mỹ Trắng, Típ Hậu, Khách Mỹ Đen cũng Rất Dễ Thương . Tiệm Đang Cần Rất Nhiều Thợ Nữ Có Kinh Nghiệm và Có Bằng . Có Chỗ Ở. Cần Bao Lương Sẽ Bao . Thật Lònng Xin Liên Lạc Rose (205)991-2737 Cell (828)361-7518. Cảm Ơn Rất Nhiều .

Tin liên quan