Cần Sang 2 Tiệm Nails Gấp Vùng Huntsville And Madison AL

Area: ,Alabama / Phone: / Zipcode: 35806

Cần Sang Tiệm Nails Gấp!!!

 

 

 

1. Tiệm Rejuvention Nail Spa ở Huntsville, Alabama. Tiệm gồm 22 ghế T4 và 5 ghế con nít, 16 bàn, rộng 3000 sqft. Income từ $80,000- $120,000/ tháng. Giá bán $350K.

2. Tiệm Aquatic Nail Spa ở Madison, Alabama. Tiệm gồm 14 ghế T4, 10 bàn, rộng 1600 sqft. Income từ $28,000- $38,000/ tháng. Giá bán $165K.

Không gian làm việc của hai tiệm đều sạch sẽ và thoáng mát. Ai thật lòng mua muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: 256-348-5259. Thank you!

Cần Sang 2 Tiệm Nails Gấp Vùng Huntsville And  Madison AL
Cần Sang Tiệm Rejuvention Nail Spa In Huntsville AL
Cần Sang 2 Tiệm Nails Gấp Vùng Huntsville And  Madison AL
Cần Sang Tiệm Aquatic Nail Spa In Madison AL
Cần Sang 2 Tiệm Nails Gấp Vùng Huntsville And  Madison AL
Cần Sang 2 Tiệm Nails Gấp Vùng Huntsville And  Madison AL
Cần Sang 2 Tiệm Nails Gấp Vùng Huntsville And  Madison AL
Cần Sang 2 Tiệm Nails Gấp Vùng Huntsville And  Madison AL
Cần Sang 2 Tiệm Nails Gấp Vùng Huntsville And  Madison AL
Cần Sang 2 Tiệm Nails Gấp Vùng Huntsville And  Madison AL
Cần Sang 2 Tiệm Nails Gấp Vùng Huntsville And  Madison AL
Cần Sang 2 Tiệm Nails Gấp Vùng Huntsville And  Madison AL

 

Tin liên quan