Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Katy TX

Area: Katy, Texas / Phone:(832) 605-8633 / Zipcode: 77494
Cần sang gấp tiệm nails good Location in Katy Texas. Khu mỹ trắng, khách sang, giá nails cao, Tiệm trong chợ HEB, khu shopping center rất đông khách waxing. Tiệm rộng 2400sqft, có 20 ghế, mọi vật dụng trong tiệm đều đày đủ. Thật lòng quan tâm và muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Linh: 832-605-8633 hoặc 713-478-4632.
Thank you!

Tin liên quan