Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Manakin Sabot Virginia

Area: Manakin Sabot, Virginia / Phone:(804) 432-5128 / Zipcode: 23103
Cần sang tiệm Nails gấp. Tiệm ở khu mỹ trắng,  típ cao. Tiệm rộng 1,000sqft, tiền rent $1,753 /tháng,  có 5 ghế , 5 bàn , 1 phòng wax, máy giặt máy sấy đầy đủ . Vì cần về Việt Nam nên sang gấp, giá sang là  $35k. Thật lòng muốn mua xin liên lạc Tracy 804-432-5128 
Thank you!
Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Manakin Sabot Virginia
Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Manakin Sabot Virginia
Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Manakin Sabot Virginia
Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Manakin Sabot Virginia
Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Manakin Sabot Virginia
Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Manakin Sabot Virginia
Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Manakin Sabot Virginia
Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Manakin Sabot Virginia
 
 
Qt Nails
40 Broad Street Rd
Manakin Sabot, Virginia

Tin liên quan

Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Manakin Sabot VirginiaCần Sang Gấp Tiệm Nails In Manakin Sabot VirginiaCần sang tiệm Nails gấp. Tiệm ở khu mỹ trắng,  típ cao. Tiệm rộng 1,000sqft, tiền rent $1,753 /tháng,  có 5 ghế , 5 bàn , 1 phòng wax, máy giặt máy sấy đầy đủ . trên Bình chọn