Cần Sang Gấp Tiệm Nails Khu Đông Khách Good Location In Wellington FL

Area: Wellington, Florida / Phone:404-735-7711 / Zipcode: 33411
Cần Sang gấp tiệm nails nằm trong khu mỹ trắng, khách sang, giá nail rất cao. Tiệm có 14 ghế, 15 bàn, 2 rest room, máy giặt máy sấy đầy đủ. Supply nhiều, hơn 500 màu dip và 500 màu gel. Tiệm trong khu cho BJ’s wholesale, Bed bath beyond, TGIF, IHOP, Ross, and many more. Rất thích hợp cho nhũng ai muốn làm chủ. Giá bán 250k. Thật lòng quan tâm xin liên lạc : 404-735-7711.
Thank You! 
 
 
 Wellington FL
 

Tin liên quan

Cần Sang Gấp Tiệm Nails Khu Đông Khách Good Location In Wellington FLCần Sang Gấp Tiệm Nails Khu Đông Khách Good Location In Wellington FLSang gấp tiệm nails nằm trong khu mỹ trắng, khách sang, giá nail rất cao. Tiệm có 14 ghế, 15 bàn, 2 rest room, máy giặt máy sấy đầy đủ. Supply nhiều, hơn 500 màu dip và 500 màu gel trên Bình chọn