Cần Sang Gấp 2 Tiệm Nails Khu Khách Sang Giá Nails Cao, Khu Vực Cạnh Mall In Coralville Iowa

Area: Coralville, Iowa / Phone:(319) 491-6772 / Zipcode: 52241
Cần Sang Gấp 2 Tiệm Nails Khu Khách Sang Giá Nails Cao, Khu Vực Cạnh Mall In Coralville, Iowa
 
**** Tiệm Premiere Nails & Spa In 2500 Corridor Way #2 Coralville, IA , tiệm rộng 1750 sfqt có 10 ghế pedi, 11 bàn, 1 phòng wax, rent $ 3327/ Mo. Tiệm khu sang có nhiều khách tiệm ( regular), giá nails cao.
**** Tiệm Milady Nails & Spa In 945 25th Ave Coralville, IA tiệm rộng 2895 sfqt cần bán gấp, tiệm có 20 ghế, 12 bàn, 1 phòng wax, 1 phòng microblangding breakroom và office, tiền rent $ 6150/mo. Tiệm giá cao, khách sang, khu vực cạnh Mall.
Vì lý do gia đình nên cần bán Gấp, Giá cá có thể thương lượng
Anh chị em thật lòng xin liên lạc Lĩnh: 319-491-6772 (C)

Thank You!
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Khu Khách Sang Giá Nails Cao, Khu Vực Cạnh Mall In Coralville Iowa
 Tiệm Premiere Nails & Spa In 2500 Corridor Way #2 Coralville, IA
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Khu Khách Sang Giá Nails Cao, Khu Vực Cạnh Mall In Coralville Iowa
Tiệm Premiere Nails & Spa In 2500 Corridor Way #2 Coralville, IA
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Khu Khách Sang Giá Nails Cao, Khu Vực Cạnh Mall In Coralville Iowa
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Khu Khách Sang Giá Nails Cao, Khu Vực Cạnh Mall In Coralville Iowa
Tiệm Milady Nails & Spa In 945 25th Ave Coralville, IA
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Khu Khách Sang Giá Nails Cao, Khu Vực Cạnh Mall In Coralville Iowa
Tiệm Milady Nails & Spa In 945 25th Ave Coralville, IA
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Khu Khách Sang Giá Nails Cao, Khu Vực Cạnh Mall In Coralville Iowa
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Khu Khách Sang Giá Nails Cao, Khu Vực Cạnh Mall In Coralville Iowa
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Khu Khách Sang Giá Nails Cao, Khu Vực Cạnh Mall In Coralville Iowa
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Khu Khách Sang Giá Nails Cao, Khu Vực Cạnh Mall In Coralville Iowa
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Khu Khách Sang Giá Nails Cao, Khu Vực Cạnh Mall In Coralville Iowa
Coralville, Iowa 52241

Tin liên quan