Cần Sang Gấp Tiệm Nails Mới Và Sang Trọng In Rome GA

Area: Rome, Georgia / Phone: / Zipcode: 30165
Cần sang gấp tiệm nails Grand opening đuợc 5 tháng. Rộng 1800sqft có 14 ghế, 8 bàn, 2 phòng wax 1 phòng ăn rộng và thoải mái. Rent $3500, lease hơn 9 năm. Income $56k / tháng. Giá bán 180k 
Hiện tại tiệm cũng đang cần thợ bột và chân tay nước. Mọi chị tiet xin liên lạc 252-626-2906 
Thank you!
Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Rome GA
Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Rome GA
Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Rome GA
Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Rome GA
Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Rome GA
Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Rome GA
Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Rome GA
Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Rome GA
Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Rome GA
Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Rome GA
Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Rome GA
Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Rome GA 
2770 Martha Berry Hwy unit 237 
Rome GA 30165

Tin liên quan